Vuonna 2020

Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman ja siihen pohjautuvan kaarungon. Suunnitelmien tarkoituksena on selvittää Hirvaskankaan eritasoliittymän eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luonne ja sisältö. Maankäytönsuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia.

Hirvaskangas on kasvava työpaikka-, palvelu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suuntautuu kysyntää. Alueen vetovaimatekijöitä ovat logistisesti erinomainen sijainti valtatie 4:n varressa, alueen väljyys, kasvava liikenne, näkyvyys, asuminen ja kehittyvät palvelut sekä toimijoiden halu kehittää aluetta.

Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma >>

Hirvaskankaan kaavarunko >>

Toiminnat alueittain >> 

Lisätietoja Äänekoski
kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

kaavasuunnittelija Henriikka Lonka
020 632 2036
henriikka.lonka@aanekoski.fi

Lisätietoja Uurainen
aluearkkitehti Ulla Järvinen
(014) 267 2623, 040 751 5611
ulla.jarvinen@uurainen.fi